سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : یکشنبه 92/5/13 | 4:25 عصر | نویسنده : نازنین

به طور کلی بهترین راه برای انتقال مصدوم در هر شرایطی، ساده ترین راهی است که آسیب یا دردی را برای بیمار یا خود شما ایجاد نکند.

•سه روش انتقال مصدوم

1- انتقال اورژانسی....وقتی خطر فوری برای مصدوم یا امدادگر وجود داشته باشد.

2- انتقال اضطراری....وقتی مصدوم در معرض خطر تهدید کننده حیات قرار داشته باشد.

3- انتقال غیر اضطراری....وقتی هیچ نوع تهدید فوری حیاتی وجود ندارد.

•در انتقال مصدوم رعایت اصول مکانیک مناسب بدن ضروری است:
•از تکنیک محکم بلند کردن و محکم گرفتن به عنوان بهترین دفاع در برابر آسیب استفاده کنید.
•ارتفاع یا فاصله ای که مصدوم رادر آن جابه جا می کنید، کاهش دهید.در صورت لزوم مصدوم را در چند مرحله بلند کنید.
•به منظور اجتناب از آسیب پشت، تا حد امکان مصدوم را نزدیک بدن خود بلند کنید.
•هنگام حمل مصدوم ، شانه ، لگن، و پاها باید در یک امتداد قرار گیرند.
•آمادگی جسمانی خود را بهبود بخشید تا بدن خود را قوی کرده و فشار را کنترل نمایید.
•انتقال اورژانسی

قواعد کلی قبل از انتقال :

کنترل هر گونه مشکل تهدید کننده حیات
ثابت نگه داشتن ستون مهره های مصدوم

موارد انتقال اورژانسی:

آتش سوزی یا خطر بروز آن
تماس با مواد محترقه یا سایر مواد خطرناک
محیط فیزیکی نا امن
قرار داشتن مصدوم در محلی نامناسب جهت مراقبت
•بزرگ ترین خطر هنگام انتقال اورژانسی، احتمال تشدید آسیب ستون مهره ها است.

” سعی کنید همیشه مصدوم را در جهت طولی بکشید.“

سه روش انتقال اورژانسی:

کشیدن از زیر بغل و ساعد
کشیدن توسط پیراهن
کشیدن با کمک پتو
•1- کشیدن از زیر بغل و ساعد

قرار دادن دست ها از پشت، زیر بغل مصدوم

گرفتن ساعد چپ مصدوم با دست راست

گرفتن ساعد راست مصدوم با دست چپ

کشیدن مصدوم درجهت محور طولی

•2- کشیدن پیراهن یا کت مصدوم

بستن مچ دست های

مصدوم به هم

گرفتن یقه و شانه های پیراهن،به طوری که سر مصدوم روی مشت های شما تکیه کند

کشیدن مصدوم به سمت خود

( نیروی کشش باید به زیر بغل وارد شود ، نه گردن)

•3- کشیدن با کمک پتو

پتو را به درازا کنار مصدوم پهن

کرده ، آن را از نیمه جمع کنید

مصدوم را به یک پهلو بغلتانید

و تا جای امکان پتو را

زیربدن اوجمع کنید

مصدوم را به حالت اول بغلتانید

پتو را صاف کرده دور مصدوم بپیچید

پتو را از قسمت سر

به طرف خود بکشید
  • صدای روزانه
  • عجله
  • ضایعات